رفتن به بالا

  • تحلیلی بر ورود ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه به شهرستان دزفول

    حبیب اله آصفی فرماندار دزفول در نشست شورای اداری شهرستان دزفول از جذب ۳هزار میلیارد سرمایه جهت سرمایه گذاری در حوضه صنعت و ایجاد اشتغال در دزفول خبر داد.این میزان جذب سرمایه برای ایجاد اشتغال برای دزفول نوید روزهای خوب را دارد اما فاصله زیادی تا تحقق دارد. شهرستان دزفول با جمعیتی بالغ بر نیم میلیون نفرعلاوه بر رشد روز افزون جمعیتی با مهاجرت بی رویه روبروست که باعث ...
  • فرماندار دزفول : شهرستان دزفول ظرفیتهای ویژه ای برای ایجاد اشتغال دارد که از این ظرفیت به طور کامل استفاده نشده است

    مهندس آصفی فرماندار ویژه شهرستان دزفول در ابتدای جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه شهرستان دزفول  گفت : نسبت به اشتغال سه درصد سهم افرادی که زیر نظر بهزیستی هستند باید اقدامات جدی صورت گیرد. آصفی افزود : نگاه به این افراد و سهم سه درصد اشتغال معلولین تنها کمکی است که میشود به این افراد کرد. وی در ادامه گفت  : دزفول دارای فرصتها و ظرفیت اشتغال در دزفول به میزانی است که ...