رفتن به بالا

  • ارسال کمکهای مردم شهرستان دزفول به مناطق زلزله زده ادامه دارد

    مردم خیر طایفه چپال زلقی روستاههای سربیشه ، چغامیش ( دولتی ) و مهاجرین کمکهایی شامل پتو ، وسایل گرمایشی ، قند ، چای ، آب معدنی ، کنسرو ، برنج و نایلون پلاستیکی مورد نیاز زلزله زدگان  به کرمانشاه ارسال کردند. حسن زلقی که کار جمع آوری کمکهای این طایفه را بر عهده داشت در گفتگو با دزآوان گفت : طایفه چپال زلقی که ساکن روستاهای سربیشه ، دولتی و مهاجرین بودند با واریز کمکهای خود ...